5 Συμβουλές για να διασφαλίσετε την αποτελεσματικότητα του λογισμικού διαχείρισης συμβάσεων προμήθειας

Οι σύγχρονες ομάδες προμηθειών πρέπει να αγκαλιάσουν την τεχνητή νοημοσύνη και να στραφούν σε ψηφιακά εργαλεία, εάν θέλουν να παραμείνουν στη ζωή στη σημερινή απαιτητική αγορά. Για να ικανοποιηθούν αυτές οι απαιτήσεις, οι ομάδες προμηθειών πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργούν και να εκτελούν συμβάσεις χωρίς σφάλματα όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Εάν χρησιμοποιηθεί σωστά, το λογισμικό διαχείρισης συμβάσεων προμηθειών το καθιστά δυνατό μέσω αυτοματοποίησης και ψηφιοποίησης.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε κατάλληλο λογισμικό διαχείρισης συμβολαίων στις προμήθειες;

Όταν ασχολούμαστε με συμβάσεις προμηθειών, η ύπαρξη μιας αποτελεσματικής προσέγγισης που μειώνει το κόστος και τον χρόνο είναι κρίσιμης σημασίας. Ως εκ τούτου, οι ευεργετικές συμβάσεις εφοδιαστικής αλυσίδας πρέπει να παρέχουν τις πιο συμφέρουσες ρυθμίσεις όσον αφορά την ποιότητα, τις ανάγκες και τους πόρους.

Οι ομάδες χρειάζονται μια αυτοματοποιημένη λύση σύναψης συμβάσεων εάν θέλουν να παρακολουθούν τις αλλαγές της αγοράς, τις προτιμήσεις των καταναλωτών και τις δομές τιμών. Οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να αξιολογήσουν δεδομένα, να ταξινομήσουν πληροφορίες και να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τη συμπεριφορά των πελατών και των προμηθευτών. Για παράδειγμα, οι πωλητές σας εκπληρώνουν τις υποσχέσεις τους; Είναι ορισμένοι πελάτες πιο κερδοφόροι από άλλους;

Τα οφέλη του λογισμικού διαχείρισης συμβάσεων προμηθειών

Κατανοώντας τα πλεονεκτήματα του λογισμικού διαχείρισης συμβολαίων στις προμήθειες, η ομάδα σας μπορεί να χρησιμοποιήσει τις διάφορες δυνατότητες του για να επιτύχει τους στόχους της εταιρείας σας. Εάν οι ομάδες προμηθειών και συμβάσεων βασίζονται σε μη αυτόματες διαδικασίες, φύλλα Excel και κατακερματισμένα συστήματα για τη διαχείριση των σταδίων πριν και μετά την ανάθεση των συμφωνιών αγοράς, η συνολική διαχείριση των συμβάσεων γίνεται αναποτελεσματική, χρονοβόρα, δαπανηρή και επικίνδυνη.

Το λογισμικό διαχείρισης κύκλου ζωής συμβάσεων προμηθειών επιτρέπει στον οργανισμό σας να:

 • Εκτελέστε τις συμφωνίες γρήγορα
 • Ενισχύστε τη συμμόρφωση
 • Αποκτήστε πληροφορίες για το αποθετήριο συμβολαίων σας
 • Λήψη αποφάσεων με βάση ακριβή δεδομένα
 • Βελτιώστε τις σχέσεις με τους πελάτες και τα κέρδη
 • Αποθηκεύστε τις συμφωνίες σας σε μια ενιαία τοποθεσία
Λογισμικό clm ομάδας προμηθειών

5 συμβουλές για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας ενός συστήματος διαχείρισης κύκλου ζωής συμβάσεων προμηθειών

Η παρακολούθηση των διαφόρων μορφών συμβάσεων μεταξύ πωλητών και προμηθευτών μπορεί να είναι δύσκολη για όσους συμμετέχουν στις προμήθειες. Αντί για επίπονες διοικητικές ευθύνες που σχετίζονται με συμβάσεις, ένας εμπειρογνώμονας προμηθειών θα πρέπει να είναι ελεύθερος να επικεντρωθεί στην προμήθεια και τις αγορές. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη διαχείριση του κύκλου ζωής των συμβάσεων ψηφιακών προμηθειών.

Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για να διασφαλίσετε ότι το λογισμικό διαχείρισης προμηθειών σας είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό:

 1. Εισαγάγετε μια πολιτική νομικής αναθεώρησης

Η νομική αναθεώρηση είναι μια διαδικασία που προσδιορίζει και αναλύει τις σημαντικές ρήτρες μιας σύμβασης. Ένας επαγγελματίας νομικός θα μελετήσει σχολαστικά κάθε σύμβαση για να κατανοήσει τους όρους και τις περιστάσεις και τους κινδύνους ή τις βασικές πληροφορίες. Εάν ένα συμβόλαιο έχει σημαντικές επιπτώσεις για το μέλλον του οργανισμού σας, θα πρέπει να επανεξεταστεί διεξοδικά για να διασφαλιστεί ότι δεν εκτίθεστε σε σοβαρό κίνδυνο.

 1. Δημιουργήστε πρότυπα με τη γνώση των συμβάσεων, των πελατών και των συνεργατών σας

Για να αναπτύξετε επωφελείς συνεργασίες, πρέπει να διαχειριστείτε τη διαδικασία της σύμβασης για να παραδώσετε συμφέρουσες συμφωνίες έγκαιρα. Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας δημιουργίας με πρότυπα για διάφορες μορφές συμβάσεων σάς επιτρέπει να παραδίδετε συμφωνίες εγκαίρως με ελάχιστα σφάλματα. Η χρήση συστημάτων διαχείρισης συμβάσεων προμηθειών για τη δημιουργία προτύπων που βασίζονται σε συγκεκριμένους τύπους συμβολαίων σάς επιτρέπει να εξορθολογίσετε τη στρατηγική διαχείρισης και να ενισχύσετε τη συνολική αποτελεσματικότητά της.

 1. Ενσωματώστε το CLM με το ERP σας και άλλα συστήματα που χρησιμοποιείτε

Όταν οι επιχειρήσεις επιλύουν προβλήματα με μεμονωμένα συστήματα, ενδέχεται να δημιουργήσουν σιλό πληροφοριών που δεν διαθέτουν τη συνεργασία που απαιτείται για μια αποτελεσματική διαδικασία σύναψης συμβάσεων που δημιουργεί έσοδα. Μια πλήρως ολοκληρωμένη λύση ενσωματώνει αβίαστα πολυάριθμα συστήματα για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, καταργώντας την ανάγκη για τις εταιρείες να έχουν πρόσβαση σε πολλές λύσεις για να απαντήσουν σε ένα μόνο ζήτημα.

 1. Χαρτογραφήστε τη διαδικασία της σύμβασης, ανακαλύψτε το τρέχον τοπίο σας

Το λογισμικό CLM σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε τις τάσεις απόδοσης συμβολαίων με βάση προσαρμόσιμους KPI και άλλους δείκτες, αποκαλύπτοντας ποιες συμφωνίες είναι πιο κερδοφόρες. Με ένα σύστημα CLM σε ισχύ, ο οργανισμός σας μπορεί να αναθεωρήσει τις επιλογές σας και να δει πώς θα ευθυγραμμίζονταν με τις προσδοκίες απόδοσης που είχατε σε ισχύ για παρόμοια προηγούμενα συμβόλαια.

 1. Βρείτε τα σημεία τριβής και δώστε προτεραιότητα σε αυτά στο Σύστημα Διαχείρισης Συμβάσεων Προμηθειών σας

Μπορείτε να αποφύγετε πολλά σημεία τριβής στη διαχείριση συμβολαίων για προμήθεια ή, τουλάχιστον, να τα μετριαστείτε χρησιμοποιώντας λογισμικό διαχείρισης συμβολαίων. Οι τεχνολογίες CLM βοηθούν τις εταιρείες να αυτοματοποιήσουν και να εξορθολογίσουν τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων, μειώνοντας το αποτέλεσμα των σημείων τριβής. Οι σύγχρονες τεχνολογίες CLM χρησιμοποιούν AI και Μηχανική Μάθηση να πάει η ψηφιοποίηση της διαχείρισης συμβάσεων στο επόμενο επίπεδο, επιτρέποντας ενημερωμένες αναλύσεις και βελτιώσεις διαδικασιών.

Βελτιώστε τη διαχείριση του κύκλου ζωής του συμβολαίου σας με το λογισμικό συμβάσεων προμηθειών

Οι ευθύνες CLM των ατόμων που είναι υπεύθυνοι για τις προμήθειες βελτιώνονται δραματικά με ένα ισχυρό σύστημα διαχείρισης συμβάσεων. Ο χρόνος που χρειάζεται από τη σύλληψη μέχρι την εκτέλεση μειώνεται σημαντικά. Με όλα τα χαρτιά σε μια τοποθεσία, είναι εύκολο να εντοπίσετε και να ανακτήσετε οποιοδήποτε έγγραφο θέλετε. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να απαντάτε σε αιτήματα και ερωτήματα πελατών πιο γρήγορα. Επιπλέον, η ανάλυση δεδομένων σάς παρέχει όλα όσα χρειάζεστε για τη στρατηγική για τις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας και τη διαχείριση κινδύνων.

Ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε από τη χειρωνακτική, χρονοβόρα γραφειοκρατία. Χρησιμοποιώντας λογισμικό διαχείρισης συμβολαίων, μπορείτε να εστιάσετε τους πόρους σας στους πελάτες με τρόπους που μπορούν να αυξήσουν την κερδοφορία μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο.