Ένα πτωτικό μοτίβο διαγραμμάτων S&P 500 προκαλεί προβλήματα, λέει η Bank of America